Skip to main content
Strona główna
Strona główna
03.png
Zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców nie słabnie - link

Zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców nie słabnie

Zwiększanie atrakcyjności miejsc pracy i wynagrodzeń jest niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby kadrowe pomorskich pracodawców. W III kwartale 2018 r. pracodawcy nadal wykazują duże zainteresowanie przyjmowaniem pracowników spoza regionu, w tym cudzoziemców.
Ponad 90% Polaków odrzuca plany emigracji zarobkowej - link

Ponad 90% Polaków odrzuca plany emigracji zarobkowej

Rekordowo niska stopa bezrobocia i coraz lepsze warunki zatrudnienia w kraju wyraźne wpływają na ograniczenie planów migracyjnych Polaków. Jak wynika z dziewiątej edycji raportu „Migracje Zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Work Service, jedynie 8,6% aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy rozważa wyjazd do pracy za granicą. Jednocześnie 37,1% z nich chciałoby wyjechać na 3 miesiące, a „tylko” 19,2% na stałe. Co ciekawe, już 38% badanych wskazuje atrakcyjne miejsce pracy w Polsce jako barierę przed wyjazdem.
Mikroprzedsiębiorcy rosną w siłę - link

Mikroprzedsiębiorcy rosną w siłę

Województwo pomorskie ma ogromny potencjał przedsiębiorczości. Liczba pomorskich przedsiębiorstw systematycznie wzrasta, szczególnie dynamicznie rozwija się mikroprzedsiębiorczość. Firmy zatrudniające do 9 pracowników dominują w pomorskim sektorze przedsiębiorstw - ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96,2%.
W październiku bezrobocie bez zmian - link

W październiku bezrobocie bez zmian

Pomorskie jest jednym z pięciu województw – obok lubelskiego, lubuskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego – w którym w ostatnim miesiącu poziom bezrobocia nie zmienił się. W naszym województwie według wstępnych danych stopa bezrobocia wyniosła 4,8%.
Pomorskie.Tu się studiuje - link

Pomorskie.Tu się studiuje

Z każdym kolejnym rokiem na uczelniach w Trójmieście studiuje coraz więcej obcokrajowców. Najwięcej studentów z zagranicy uczy się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - prawie tysiąc. GUM-ed już w 2002 roku uruchomił studia otwarte dla kandydatów spoza Polski. Wszystkie wykłady, seminaria i laboratoria prowadzone są tam w języku angielskim. 
Pomorski klimat na przedsiębiorczość - link

Pomorski klimat na przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość kojarzy się z prowadzeniem biznesu, ale też coraz częściej z aktywną postawą w życiu, która pozwala realizować plany zgodnie z naszymi talentami i kompetencjami. To też konsekwencja w dążeniu do celu, optymizm i odporność na niepowodzenia, które w dzisiejszych czasach stanowią niezbędne składowe sukcesu zawodowego.
Fundusze Europejskie wspierają młodych - link

Fundusze Europejskie wspierają młodych

Młodzież jest coraz lepiej wykształcona i obyta w świecie nowoczesnych technologii, a mimo to wskaźniki bezrobocia, aktywności zawodowej i zatrudnienia nie są dla niej zbyt korzystne. Przechodzenie od edukacji do zatrudnienia jest trudnym procesem, a jednym z powodów niepomyślnej sytuacji osób młodych na rynku pracy jest rozbieżność pomiędzy umiejętnościami nabytymi podczas edukacji a wymaganiami pracodawców. Brak doświadczenia zawodowego należy do najczęstszych przyczyn bezrobocia młodych.
Jesienne dane o rynku pracy - link

Jesienne dane o rynku pracy

We wrześniu tego roku stopa bezrobocia w Pomorskiem wyniosła 4,8 %, i w stosunku do poprzedniego miesiąca, była wyższa o 0,1 pkt. proc.

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

Aktualności partnerstwo

Aktualności partnerstwo

RPDZ 2018

RPDZ 2018